INFORMACJE TECHNICZNE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Sprężyny Gazowe FA Krosno (przez niektórych określana jako siłowniki, teleskopy, amortyzatorki) ułatwiają codzienne życie każdemu z nas. Korzystamy z ich wsparcia na co dzień, często nie będąc tego świadomi. Sprężyny gazowe wspomagają nas przy podnoszeniu klap samochodowych, otwieraniu okien dachowych lub drzwi szafek kuchennych, korzystamy z nich, kiedy unosimy siedzisko fotela biurowego oraz gdy jedziemy autobusem. Powszechnie wykorzystuje się je w maszynach rolniczych. Są pomocne wszędzie tam, gdzie potrzebna jest siła do unoszenia różnego rodzaju klap, drzwi lub innych elementów w taki sposób, aby siła wymagana od człowieka była jak najmniejsza, a ruch jak najbardziej płynny i kontrolowany.

Sprężyny z tłumieniem hydraulicznym i dynamicznym:

Sprężyny gazowe są wykonywane jako zespół cylindra ciśnieniowego z tłoczyskiem zakończonym różnymi końcówkami, zależnie od sposobu mocowania.
W naszej ofercie znajdą Państwo dwa rodzaje sprężyn gazowych – z dynamicznym (D) i hydraulicznym tłumieniem.
W przypadku dynamicznego tłumienia sprężyna zwalnia w sposób płynny, co skutkuje bardzo delikatnym zatrzymaniem klapy lub innego unoszonego przedmiotu. Sprężyny z tłumieniem hydraulicznym wyhamowują w sposób bardziej gwałtowny, choć równie skuteczny. Jedną z podstawowych różnic między sprężynami z dynamicznym i hydraulicznym tłumieniem jest sposób montażu. Sprężyny z dynamicznym tłumieniem mogą być montowane w dowolnej pozycji, a sprężyny z tłumieniem hydraulicznym, celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania, powinny być montowane tłoczyskiem ku dołowi. Oba typy sprężyn mają swoje zastosowania. Sposób tłumienia możemy dobrać w zależności od zapotrzebowania klienta.
Sprężyny gazowe różnią się również takimi parametrami jak: długość, skok, siła, średnica tłoczyska i cylindra. Siła sprężyny (F1) odpowiada wartości ciśnienia azotu znajdującego się w cylindrze pomnożonej przez powierzchnię przekroju tłoczyska. Poniżej znajdą Państwo parametry sprężyn dostępnych w ofercie FA Krosno.

Dobór sprężyny:

Aby dobrać sprężynę gazową należy określić:
– ciężar klapy W w kilogramach
– w przybliżeniu środek ciężkości klapy L (odległość od osi zawiasów do środka klapy w stanie otwartym)
– odległość E między punktem mocowania sprężyny gazowej do klapy a osią obrotu klapy, – ilość sprężyn gazowych n (zwykle 2)
– obliczamy siłę sprężyny: F1=((W*L*9,81) / (E*n))* 1,2
– mając wymagany skok (różnica odległości między punktami mocowania sprężyny w stanie otwartym i zamkniętym klapy) i siłę F1 dobieramy odpowiednią sprężynę z katalogu.

dobór sprężyny

Bezpieczeństwo i obsługa

Wysokiej jakości sprężyny gazowe z FA Krosno zapewniają komfort i bezpieczeństwo w naszym codziennym życiu w niezliczonej liczbie zastosowań. Zostały one zaprojektowane w celu zredukowania ludzkiego wysiłku podczas otwierania klap, podnoszeniu luków, czyniąc ruchy tych elementów gładkimi i w pełni kontrolowanymi. Wysokiej jakości komponenty i solidna konstrukcja sprawiają, że sprężyny gazowe mogą być naszym niezawodnym towarzyszem przez lata. Nasze sprężyny gazowe są testowane zanim zostaną wysłane z fabryki. Testowanie stanowi istotny etap gwarantujący doskonałą jakość naszych produktów, a jednocześnie pozwala zweryfikować, czy wszystkie wymagania klienta zostały spełnione. Projektując urządzenie wykorzystujące sprężynę gazową proszę zwrócić uwagę na istotne zasady bezpiecznego i długotrwałego użytkowania sprężyn gazowych.
– Nigdy nie próbuj otwierać sprężyny gazowej. Sprężyny gazowe są wypełnione azotem, który jako naturalnie zawarty w powietrzu jest gazem bezpiecznym. Ponieważ jednak cylinder może być napełniony azotem pod ciśnieniem do 200 barów – wszelkie działania mające na celu zmniejszenie ciśnienia wewnątrz cylindra mogłyby spowodować poważne obrażenia ciała, szkody majątkowe, a nawet stać się przyczyną śmierci.
– Standardowe sprężyny gazowe są przeznaczone do stosowania w zakresie temperatur od -30 ° C do + 80 ° C. Dla innych zakresów temperatur oferujemy specjalne sprężyny gazowe.
– Nasze produkty są zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały co najmniej dziesiątki tysięcy cykli w standardowych warunkach. Żywotność sprężyny gazowej zależy od wielu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, wilgotność i jakość powietrza.
– Sprężyny gazowe są urządzeniami bezobsługowymi i nie wymagają żadnych czynności serwisowych. Nie należy smarować lub oliwić tłoczyska.
– Nie wolno narażać sprężyn gazowych na naprężenia rozciągające oraz gnące, drgania, a zwłaszcza na gwałtowne rozciąganie czy długotrwałe działanie wysokich temperatur.
– Sprężyny gazowe nie mogą być używane jako ograniczniki maksymalnego otwarcia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zastosować ograniczniki końcowe.
– Prawidłowe działanie sprężyn gazowych jest zagwarantowane przez odpowiednie uszczelnienie i gładkość powierzchni tłoczyska. Czynniki te pozwalają na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wewnątrz cylindra. Każde mechaniczne uszkodzenie powierzchni tłoczyska może prowadzić do utraty funkcjonalności, dlatego należy chronić tłoczysko przed uderzeniami, brudem i zadrapaniami.
– Niedopuszczalna jest instalacja sprężyn gazowych z widocznymi uszkodzeniami i/lub niekompletnych.
– Sprężyny gazowe nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom (np. skracaniu, wydłużaniu, zmniejszaniu lub powiększaniu średnic, malowaniu, spawaniu), ingerencji w konstrukcję sprężyny, ogrzewaniu, szlifowaniu, otwieraniu lub wierceniu, usuwaniu nadruków, wymianie elementów złącznych itp.
– Sprężynę gazową należy montować i demontować w stanie rozciągniętym zgodnie z przedstawionymi szkicami. Nie wolno demontować zamkniętej lub częściowo ściśniętej sprężyny.
– Podczas montażu i demontażu sprężyny należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zalecany sposób montażu sprężyn z hydraulicznym tłumieniem

sprężyna hydrauliczna

Zalecany sposób montażu sprężyn z dynamicznym tłumieniem

sprężyna dynamiczna

Demontaż sworznia kulowego.
Włóż śrubokręt (o szerokości ok 5 mm) w pustą przestrzeń pomiędzy klamrą a gniazdem. Śrubokrętem podważ klamrę w stopniu umożliwiającym zdjęcie gniazda ze sworznia.

Transport i przechowywanie

– Nie wolno przechowywać sprężyn gazowych w jednym pomieszczeniu z materiałami wpływającymi na ich stan (z substancjami żrącymi lub silnie utleniającymi).
– Zaleca się przechowywanie sprężyn gazowych w zadaszonych pomieszczeniach, które chronią przed wpływami atmosferycznymi (w temperaturze 5 – 35 ° C i wilgotności względnej ≤ 70%).
– Zaleca się przechowywanie sprężyn w pozycji pionowej z tłoczyskiem skierowanym w dół.
– Sprężyny gazowe należy przewozić krytymi środkami transportu.
– Sprężyny gazowe należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem -podczas transportu.