Zarząd

Leszek Waliszewski

Leszek Waliszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Frelek

Krzysztof Frelek – Wiceprezes

Przemysław Jurczak

Przemysław Jurczak – członek Zarządu