FA-HOLD
SPRĘŻYNY GAZOWE

Spreżyna Fa-2STAGE

Sprężyny gazowe
FA-HOLD

Sprężyny FA-HOLD zwiększają funkcjonalność pchającej sprężyny gazowej, umożliwiając pozycjonowanie klapy na długości skoku bez stosowania dodatkowego mechanizmu. Sprężyny FA-HOLD kontrolują obciążenie zgodnie z zadanymi limitami.

wyszukaj lub skonfiguruj
sprężynę gazową: