FA-2STAGE
SPRĘŻYNY GAZOWE

Spreżyna Fa-2STAGE

Sprężyny gazowe
FA-2STAGE

Sprężyny FA-2STAGE łączą funkcje typowe dla pchających sprężyn FA-RISE z tłumieniem dynamicznym i sprężyn FA-HOLD. Sprężyny FA-2STAGE posiadają dwa obszary funkcjonalne wzdłuż skoku. Ciężar może być automatycznie zatrzymany i umieszczony w danym punkcie, a potem ręcznie przesunięty do kolejnej pozycji.

wyszukaj lub skonfiguruj
sprężynę gazową: