Fa Krosno

SĄD REJESTROWY: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
NUMER KRS 0000312756; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.436.000,00 PLN