Dotacja na kapitał obrotowy dla FA Krosno S.A. szansą na utrzymanie płynności finansowej spółki

 

FA Krosno Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - działanie  3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Dofinansowanie projektu z UE: 377 638.23 PLN