Dane kontaktowe:

FA Krosno S.A.
ul. Taneczna 71
02-829 Warszawa

Zakład Produkcyjny Krosno
ul. Gen. L. Okulickiego 9
38-400 Krosno

+48 (13) 437 10 00

+48 (13) 437 10 07

NIP: 534-23-10-060
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Rzeszowa,
XII Wydział Gospodarczy KRS;
Numer wpisu do rejestru: KRS 0000312756
Kapitał zakładowy 1.436.000,00 PLN

 

Piotr Ginalski
Specjalista ds. sprzedaży
Tel. +48 667 953 029
Fax. +48 (13) 43 71 007

e-mail: piotr.ginalski@fakrosno.pl 

 

Joanna Węgrzyńska
Asystent Działu Sprzedaży
Tel. +48 722 394 620
Fax. +48 (13) 43 71 007
 

e-mail: joanna.wegrzynska@fakrosno.pl