Dbając o ekologiczną jakość naszych produktów i usług, konsekwentnie spełniamy wymogi efektywnego zarządzania środowiskowego zgodnie ze standardem  ISO 14001.
Realizując współfinansowany z Unią Europejską projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji sprężyn gazowych w FA Krosno” wprowadzamy innowacyjne w skali światowej technologie, metody produkcji oraz systemy kontroli jakości, dzięki którym ulepszeniu ulega proces produkcji oraz jakość produktów, a zużycie energii i ilość odpadów wymagających utylizacji są zminimalizowane. Na każdym etapie planowania, tworzenia i realizowania procesu produkcyjnego pamiętamy jak ważna jest ekologia i ochrona środowiska naturalnego.