FA Krosno S.A.

ul. Gen. L. Okulickiego 9
38-400 Krosno
 
NIP: 534-23-10-060
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Rzeszowa,
XII Wydział Gospodarczy KRS;
Numer wpisu do rejestru: KRS 0000312756
Kapitał Akcyjny 1.436.000,00 PLN 
 

Piotr Ginalski
Sales Representative
Tel. +48 667 953 029
Fax. +48 (13) 43 71 007

e-mail: piotr.ginalski@fakrosno.pl 

 

Joanna Węgrzynska
Sales Department Assistant
Tel. +48 722 394 620
Fax. +48 (13) 43 71 007
e-mail: joanna.wegrzynska@fakrosno.pl