1. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji sprężyn gazowych w FA Krosno

2. Zaawansowany system wytwarzania innowacyjnych sprężyn gazowych SGDST

3. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy FA Krosno S.A., a firmami współpracującymi