Kolejnym projektem wdrażanym przez FA Krosno S.A.  jest "Zaawansowany system wytwarzania innowacyjnych sprężyn gazowych SGDST" (Sprężyna Gazowa z Dwiema Strefami Tłumienia). Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Czas trwania projektu: listopad 2013 r. - wrzesień 2015r.

Całkowita wartość projektu: 14 789 200,00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 950 000,00 PLN

Opis projektu: W ramach tych działań w cyklu produkcyjnym zostaną wprowadzone innowacyjne w skali światowej technologie, metody produkcji oraz systemy kontroli jakości. Zakres działań obejmuje rozbudowę  działu badawczo-rozwojowego, zakup dodatkowego wyposażenia laboratorium badawczego, zakup linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń do magazynowania i transportu wewnętrznego oraz wykonanie prac remontowych istniejącej hali produkcyjnej.

W wyniku realizacji projektu FA Krosno wdroży do seryjnej produkcji Zaawansowany system wytwarzania innowacyjnych sprężyn gazowych SGDST oraz wprowadzi na rynek nowy produkt SGDST.  Projekt będzie realizowany w okresie listopad 2013 r. – wrzesień 2015 r.

W związku z realizacją projektu poszukujemy dostawców następujących urządzeń oraz wykonawców prac budowlanych. Firmy zainteresowane składaniem ofert prosimy o kontakt ze wskazanymi osobami.

1. wyposażenie laboratorium - kontakt Hubert Tomkiewicz:
hubert.tomkiewicz@fakrosno.pl
kom. 667 95 30 21

2. maszyny - kontakt Jacek Brzozowski:
jacek.brzozowski@fakrosno.pl
kom. 667 95 30 09

3. urządzenia do magazynowania i transportu wewnętrznego - kontakt Monika Pikul:
monika.pikul@fakrosno.pl
kom. 667 95 30 33

4. prace remontowe hali produkcyjnej - kontakt Piotr Suwalski:
piotr.suwalski@fakrosno.pl
kom. 601 201 336

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość