Informujemy, iż w dniu 31.07.2015 Spółka zakończyła realizację projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji sprężyn gazowych w FA Krosno" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Czas trwania projektu: 1 października 2009 r. - 31 lipca 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 12 477 887,98 zł

Wartość dofinansowania: 5 882 910,00 zł

Opis projektu: FA Krosno S.A. zrealizowała projekt wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w produkcji sprężyn gazowych - w cyklu produkcyjnym wprowadzone zostały innowacyjne w skali światowej technologie, metody produkcji oraz systemy kontroli jakości. Utworzony został dział badawczo-rozwojowy, zakupione  wyposażenie laboratorium badawczego oraz nowoczesne linie produkcyjne, maszyny i urządzenia. Efektem projektu, jest udoskonalenie procesu produkcyjnego i jakości produktu, a także zmniejszenie ilości odpadów wymagających utylizacji.

Nowy produkt: W wyniku realizacji projektu wdrożyliśmy do produkcji nowy innowacyjny produkt – sprężynę gazową o wysokim stopniu zabezpieczenia korozyjnego, spełniającą najwyższe wymagania jakościowe przemysłu motoryzacyjnego.

Więcej informacji o działaniu 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym POIG na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość