Kolejnym projektem realizowanym przez FA Krosno S.A. jest "Wdrażanie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy FA Krosno SA, a firmami współpracującymi”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
 

Czas trwania projektu: maj 2013 r. - maj 2015r.
 

Całkowita wartość projektu: 1 804 950,00 PLN
 

Wartość dofinansowania: 1 074 655,00 PLN
 

Opis projektu: Realizowany projekt polegał będzie na realizacji kompleksowych zadań mających na celu automatyzację procesów biznesowych w FA Krosno realizowanych ze zidentyfikowanymi parterami biznesowymi, koordynację zadań w ramach procesów oraz dodatkowo zaoferowanie usług elektronicznych związanych z automatycznym przetwarzaniem danych oraz świadczonych w modelu SaaS.
W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony innowacyjny i skalowany system B2B obejmujący kluczowe procesy biznesowe realizowane ze zidentyfikowanymi parterami, oparty i zintegrowany system informatyczny klasy ERP. System B2B w ramach projektu będzie obejmował sześciu partnerów krajowych i zagranicznych.
Dodatkowo, w ramach projektu wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz instalacje technicznie optymalizujące efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji.

Osoby do kontaktu:

Urszula Waliszewska
urszula.waliszewska@fakrosno.pl
tel. 13 43 710 15
kom. 667 953 015

Katarzyna Nowak
Katarzyna.nowak@fakrosno.pl
tel. 13 43 710 16
kom. 667 953 566
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość